Najważniejszym z trudnych utrudnień w większości miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze miasta są nie zaadaptowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki powstał przez wzrost ilości pojazdów na naszych szosach. Z tego powodu jedną z