Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie.