Odprężony podwładny działa lepiej . To jasne, ale tonu emocjonalnego jaki panuje w przedsiębiorstwie nie wolno pomijać. Jeśli bywa zły, rośnie rotacja, podwładni nie wykonują poleceń , a deficyt chęci poświęcenia się w pracę daje straty w