Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które oferują nocleg. Należy jednak pamiętać, że pomiędzy pospolitym hotelem a pensjonatem są duże różnice. Nie wolno też pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym czy też zajazdem.