lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.